Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Riksdagsmän gästade vårt årsmöte

Publicerad 27 maj 2015 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2015-05-27. Höjda arbetsgivaravgifter, IVOs arbetssätt och hur assistansreformens grundläggande intentioner var några av de frågor som diskuterades med gästande riksdagsmän  i samband med Assistansanordnarnas årsmöte under onsdagen.

Bengt Eliason (fp),  Sofia Fölster (m) och Larry Söder (kd) var överens om att de värdegrundsbaserade assistansanordnarna spelar en viktigt roll inom branschen och att det är mycket olyckligt att schablonersättningen inte räknas upp så att full kostnadstäckning ges. Riksdagsledamöterna uppmanade Assistansanordnarna att påpeka de konkreta konsekvenser höjningen av arbetsgivaravgiften ger för medlemsföretagen. Årsmötet gav Cecilia Blanck förnyat förtroende som ordförande.