Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Kvalitet i assistansen viktig men vad får den kosta?


2015-06-05. Tisdagens halvdagskonferens om vad kvalitet inom personlig assistans och hur den ska den ska kunna utvecklas, belyste viktiga aspekter av vad som är kvalitet inom personlig assistans.  Alla var överens om att det är den enskilde användaren som avgör vad som är god kvalitet i den personliga assistansen. Det som anordnare kan och ska bidra med är att skapa så bra förutsättningar och strukturer som möjligt för att den enskilde ska kunna uppleva bra kvalitet. Anordnarna i sin tur är beroende av beslut från myndigheter och politiker som i stor utstäckning styr verksamheten. Både från brukar- och anordnarperspektiv är det idag mycket som hotar personlig assistans med bra kvalitet. Inte minst det faktum att schablonersättningen inte räknats upp så att anordnarna får full kostnadstäckning. Riksdagsledamöterna från socialutskottet, Bengt Eliasson (fp) Mikael Dahlqvist (s) och Sofia Fölster (m) som deltog i debatten, erkände alla att schablonersättningen behöver höjas. Men från Mikael Dahlqvist från socialdemokraterna flaggade för regeringen förmodligen inte avsätter några pengar i den kommande höstbudgeten för att höja schablonbeloppet. Det tillsammans med höjda arbetsgivaravgifter kommer bli en tuff utmaning för många anordnare att klara av. Se hela konferensen här. https://www.youtube.com/watch?v=x0xhC5XsL7Y&feature=youtu.be