Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Historiskt låg uppräkning av assistansersättningen


2015-09.21. Regeringen tycker att assistansersättningen är för hög därför räknas den bara upp med 1,4 procent i den budget som läggs på riksdagensbord idag. Höjningen motsvarar fyra kronor per timme, schablonersättningen för 2016 blir alltså 288 kronor i timmen. Regeringen aviserar alltså samma låga uppräkning för varje år under mandatperioden.

- Det är ett oerhört bekymmersamt läge som regeringen tillsamman försätter våra medlemmar i, säger Katarina Bergwall, vice ordförande för Assistansanordnarna. Detta kommer att få mycket allvarliga konsekvenser får medlemmarna. Det finns inte några marginaler att ta av.

Assistansbranschen är redan tidigare hårt drabbad av låga uppräkningar av assistansersättningen samt den slopade ungdomsrabatten på arbetagivaravgiften. Endast slopandet av ungdomsrabatten kommer att kosta Assitansanordnarnas medlemmar 90 miljoner kronor årligen när den slår igenom fullt ut.

- Vi hade hoppats att regeringen inte skulle fortsätta att förstöra förutsättningsarna för en hel bransch. För värdegrundsbaserade assistanstanordnare kommer det bli oerhört tufft att fortsätta verka. Vi känner självklart också en stark oro för assistananvändare som säkert får färre utförare att välja mellan, och därmed sin frihet beskuren, säger Katarina Bergwall. Detta är en fortsättning på den förra regeringens politik.,

Läs mer om regeringens budget och de analyser som görs av utvecklingen inom LSS, under utgiftsområde 9.http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/09/prop.-2015161/