Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Ministern pressad om


2016-11-25. Vi behöver få bättre kostnadskontroll inom assistansersättningen. Försäkringskassans begäran om förordningsförändring är en del i en större process som pågått en längre tid för att göra efterskottsbetalningar i stället för förskottsbetalningar.

Det svarade Åsa Regnér på en interpellation ställd av Bengt Elisson (L) i riksdagen under tisdagseftermiddagen. Att det skulle få några allvarliga konsekvenser för brukare med förhöjt belopp berörde ministern inte alls. Bengt Eliasson gör en annan bedömning. Han menar att i och med förordningsförändringen försvåras möjligheten för användare med störst behov. Dessutom innebär förändringen att det blir svårare att driva assistans.

Enbart utförare med skattekollektivet bakom sig eller stora bolag med betydande resurser har möjlighet att verka som assistansanordnarna åt personerna med de allra största behoven, menar Bengt Eliasson. Eliasson säger att regeringen vill minska kostnaderna genom färre beviljade timmar. Varför kopplar regering ihop till synes praktiska förordningsförändringar med resonemang om kostnadskontroll, rättsäkerhet och dessutom sätter assistansersättningen i relation till den svåra situationen Sverige och Europa befinner sig i med de mänskliga tragedier som rör alla människor på flykt?