Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Regeringsmöte om LSS-översyn


2015-12-16. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson påpekade gång på gång att LSS är en viktig rättighetslagstiftning som behöver restaureras med bibehållen kostnadsutveckling.

Så kan onsdagens möte Assistansanordnarna med flera, träffade regeringsförträdare inför den kommande översynen av LSS-översynen.

-Det kommer bli en tuff match i samband med den politiska beredningen av direktiven, konstaterade  Madeleine Harby Samuelsson.

Så mycket konkretare än så var inte beskeden som gavs. Socialdepartmentet hoppas att direktiven ska vara klara på nyåret. Bland de frågor som diskuterades var hur man kan skapa bättre kostnadskontroll inom personlig assistans. Hur fungerar rättssäkerheten, likvärdigheten och kvaliteten i insatserna enligt LSS? Är personkretsindelningen ändamålsenlig? Statssekreteraren underströk att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska genomsyra den kommande översynen.

-Men vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen, underströk hon.