Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Budgeten ett löftesbrott

Publicerad 20 september 2016 i Första sidan, Nytt från andra organisationer.

2016-09-21. Regeringen fortsätter neddragningarna inom  den personliga assistansen. Det framgår av budgetpropositionen som presenterades idag. För nästa år blir det en uppräkning med tre kronor per timme, det motsvarar 1,05 procent jämfört med 2016. Därmed bryter regeringen löftet om en årlig uppräkning med fyra kronor, som gavs i förra årets budgetproposition.

- Det här är den lägsta höjningen någonsin, och bara tvåtredjedelar av vad regeringen tidigare aviserade för resten av mandatperioden, säger Cecilia Blanck,  ordförande i Assistansanordnarna. Detta håller naturligtvis inte med löneökningar på 2,2 procent

Regeringen skriver som skäl till den låga uppräkningen att ersättningen sedan tidigare är för hög och att pengar går till annat än vad assistansersättningen ska användas till. Vad det är preciserar inte finansministern i den nu lagda budgeten. I budgeten föreslår regeringen också en ändring i Socialförsäkringsbalken som innebär att regeringen eller Försäkringskassan ska kunna införa flera olika schablonersättningar.

-Regeringen anser sig alltså inte behöva invänta den utredning som precis börjat översynen av LSS och personlig assistans. Nu återstår att hoppas att de använder den föreslagna möjligheten att differentiera schablonersättningen på ett rättvist sätt. Vi hoppas att det inte är ännu ett sätt att spara pengar, säger Cecilia Blanck.

Läs allt om budgeten här  http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/09/prop.-2016171/ under utgiftsområdet nio.