Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Assistansanordnarna avvecklade

Publicerad 11 januari 2017 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2017-01-11. Branschorganisationen Assistansanordnarna har beslutat att lägga ned verksamheten från och med årsskiftet.  Medlemsorganisationerna är övertygade om att samarbete är viktigt även i framtiden.  Ett sätt som flera medlemmar kommer att välja är att engagera sig i KFO som är en betydligt större organisation. Där man ser en större möjlighet till att påverka beslutsfattare och opinionsbildare i högre grad än vad hittills varit möjligt. Vi vill samtidigt passa på att tacka politiker, beslutsfattare och alla andra vi kommit i kontakt med genom åren, för ett givande och inspirerande samarbete.