Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Bli medlem

Företräder du en assistansverksamhet som delar vår värdegrund och som inte är ägd av riskkapitalister? Omfattar assistansverksamheten mer än 50 000 assistanstimmar per år och finns kollektivavtal tecknat?  Har ni skäliga villkor , det vill säga, ingen bindningstid eller skiljedomsklausul samt kort uppsägningstid i ert avtal med assistansanvändaren? Välkommen att ansöka om medlemskap hos oss!

Ju fler vi blir desto starkare röst får vi – vi vill gärna ha fler medlemmar.

Genom att bli medlemmar hos Assistansanordnarna visar ni för era kunder/medlemmar och omvärlden att ni delar vår värdegrund och är en seriös anordnare som värnar om assistansanvändarnas rättigheter. Som medlem ska man ställa sig bakom Assistansanordnarnas principförklaring som bygger på vår värdegrund. Principförklaringen är ni sedan fria att använda i marknadsföringssammanhang och liknande. Ett medlemskap ger er också fler fördelar – ni kan påverka, ni har möjlighet till att utbyta erfarenheter och ni får tillgång till kontinuerlig information om vad som händer i branschen. Exakt vad föreningen gör beror mycket på vad medlemmarna önskar, men verksamheten kan i stort alltså sammanfattas i tre ord – påverkan, nätverkande och omvärldsbevakning

Var med och påverka!

Som medlemmar i Assistansanordnarna får ni en reell chans att påverka! Assistansanordnarna är bland annat remissinstans, vilket innebär att lagförslag och förslag på ändringar i t.ex. Försäkringskassans vägledning skickas till oss för återkoppling innan det träder i kraft. Alla medlemmar får självklart komma med input till vårt gemensamma svar. Alla åsikter är viktiga!

Medlemmarna får naturligtvis också vara med och påverka vilka anordnarspecifikfrågor vi själva ska driva. Kom med förslag och tillsammans kan vi påverka våra makthavare och myndigheter. Genom debattinlägg, skrivelser, konferenser och möten når vi ut med våra egna frågor. Försäkringskassan, Socialstyrelsen, SKL och Skatteverket är exempel på organisationer som vi ofta har samröre med. Vi ger er möjlighet att framföra just era åsikter till dem.

Vi nätverkar

Man brukar ju säga att kunskap är makt! Ett medlemskap ger er tillgång till en enorm kunskapsbas genom de andra medlemsorganisationerna. Många har funnits sedan assistansreformen genomfördes, om inte tidigare. En svårslagen erfarenhet! Alla medlemmar blir inbjudna till våra styrelsemöten, som sker ungefär var sjätte vecka, vilket är ett utmärkt forum att diskutera branschrelaterade frågor. Vi har högt i tak och låter alla komma till tals. Har man inte möjlighet att delta på plats går det även bra att delta via telefonkonferens eller Skype. Mellan mötena finns vår gemensamma maillista om någon vill ställa en fråga till samtliga medlemmar, men det går naturligtvis bra att kontakta respektive medlem direkt om man föredrar det.

Effektiv omvärldsbevakning

Ett medlemskap hos Assistansanordnarna ger er snabb information om vad som händer inom området personlig assistans. Vi rapporter direkt när saker händer via vår facebook-sida, twitter och interna nyhetsbrev. Det kan vara en nyhetsartikel, en rapport från en myndighet, en länk till en riksdagsdebatt eller något annat intressant. Direkt till mailen med en tydlig rubrik om vad det handlar om. Smidigt, inte sant?

Medlemskapet ger bonus

Assistansanordnarna letar kontinuerligt efter olika samarbetspartners. Tanken med det är att du som anordnare ska få ut lite extra av ditt medlemskap hos oss. Det kan exempelvis röra sig om tydligare exponering på hemsidor som listar assistansverksamheter, rabatt på en smart applikation eller något annat. Dessutom får ni en gratis plats på våra konferenser! Som en bonus till allt annat bra med ett medlemskap.

Medlemsavgift

Assistansanordnarna tar ut en medlemsavgift som främst ska täcka verksamhetsansvariges löpande kostnader, såsom lön, resor och arbetsmaterial. Om något blir över används det till konferenskostnader och liknande. Medlemsavgiften bygger på en grundavgift som beslutas av årsmötet varje år. Grundavgiften multipliceras sedan ett visst antal gånger beroende på verksamhetens storlek enligt följande tabell:

 

Assistanstimmar per år i verksamheten Medlemsavgiftens storlek
50.000 – 100.000 1x grundavgift
100.000 – 200.000 2x grundavgift
200.000 – 500.000 3x grundavgift
500.000 – 1.000.000 4x grundavgift
1.000.000 – 2.000.000 5x grundavgift
2.000.000 – 4.000.000 6x grundavgift

År 2016 är grundavgiften 8.000 kr.

Ansök om medlemskap

För att ansöka om medlemskap ska behörig firmatecknare underteckna ansökan därför måste den skickas in med vanlig post till oss. När ansökan kommit in ger styrelsen ett preliminärt besked. Är de positiva får ni komma till nästa ordinarie styrelsemöte och presentera er verksamhet närmre. Därefter tar styrelsen det officiella beslutet. Skicka ansökningsformuläret till:

Assistansanordnarna
c/o Brukarkooperativet JAG
Box 16145
123 03 STOCKHOLM