Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Kategori: Första sidan

Assistansanordnarna avvecklade

Publicerad 11 januari 2017 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2017-01-11. Branschorganisationen Assistansanordnarna har beslutat att lägga ned verksamheten från och med årsskiftet.  Medlemsorganisationerna är övertygade om att samarbete är viktigt även i framtiden.  Ett sätt som flera medlemmar kommer att välja är att engagera sig i KFO som är en betydligt större organisation. Där man ser en större möjlighet till att påverka beslutsfattare och opinionsbildare i högre grad än vad hittills varit möjligt. Vi vill samtidigt passa på att tacka politiker, beslutsfattare och alla andra vi kommit i kontakt med genom åren, för ett givande och inspirerande samarbete.

Läs mer »

Statsministern försvarar assistans på sparlåga

Publicerad 13 oktober 2016 i Första sidan, Nytt från riksdag och regering.

2016-10-13. Statsminister Stefan Löfven försvarar Försäkringskassan uppdrag att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

- Så värnar vi reformen och ser till att pengar inte går till jurister, konsulter och marknadsföring, sa statsministern under sin frågestund i riksdagen på torsdagen.

Såväl liberalerna, vänsterpartiet och kristdemokraterna kritiserade Stefan Löfven skarpt för att inte vilja stoppa Försäkringskassans besparingar utan att först invänta de utredningar som just nu arbetar.

- Varför ger ni order om att spara när utredningar pågår, frågade sig liberalernas partiledare Jan Björklund. LSS är en rättighetslagstiftning, dra tillbaka ordern.

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt hade hoppats på ett annat svar från Löfven.

- Inskränk inte på assistansen. Ompröva regleringsbrevet det får olyckliga konsekvenser, menade  Jonas Sjöstedt.

Stefan Löfven hävdade att Försäkringskassans regleringsbrev inte innebär någon besparing och att han värnar LSS som för honom är något djupt ideologiskt.

Se frågestunden här http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/statsministerns-fragestund/statsministerns-fragestund_H4C120161013sf

Läs mer »

Budgeten ett löftesbrott

Publicerad 20 september 2016 i Första sidan, Nytt från andra organisationer.

2016-09-21. Regeringen fortsätter neddragningarna inom  den personliga assistansen. Det framgår av budgetpropositionen som presenterades idag. För nästa år blir det en uppräkning med tre kronor per timme, det motsvarar 1,05 procent jämfört med 2016. Därmed bryter regeringen löftet om en årlig uppräkning med fyra kronor, som gavs i förra årets budgetproposition.

- Det här är den lägsta höjningen någonsin, och bara tvåtredjedelar av vad regeringen tidigare aviserade för resten av mandatperioden, säger Cecilia Blanck,  ordförande i Assistansanordnarna. Detta håller naturligtvis inte med löneökningar på 2,2 procent

Regeringen skriver som skäl till den låga uppräkningen att ersättningen sedan tidigare är för hög och att pengar går till annat än vad assistansersättningen ska användas till. Vad det är preciserar inte finansministern i den nu lagda budgeten. I budgeten föreslår regeringen också en ändring i Socialförsäkringsbalken som innebär att regeringen eller Försäkringskassan ska kunna införa flera olika schablonersättningar.

-Regeringen anser sig alltså inte behöva invänta den utredning som precis börjat översynen av LSS och personlig assistans. Nu återstår att hoppas att de använder den föreslagna möjligheten att differentiera schablonersättningen på ett rättvist sätt. Vi hoppas att det inte är ännu ett sätt att spara pengar, säger Cecilia Blanck.

Läs allt om budgeten här  http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/09/prop.-2016171/ under utgiftsområdet nio.

 

Läs mer »

Omöbleringar på Försäkringskassan

Publicerad 22 augusti 2016 i Första sidan, Nytt från myndigheterna.

2016-08-22. Marie Axelsson heter den nya chefen för avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga.  Hon tillträder jobbet senare under hösten och kommer närmast från Skolinspektionen.  Ann- Marie Begler rekryterar Axelsson från Skolinspektionen där Begler fram till dess hon blev generaldirektör för Försäkringskassan, var chef.

Läs mer »

Kom och debattera media och assistans

Publicerad 10 mars 2016 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2016-03-10. Fusk, kriminalitet och överutnyttjande. Debatten om assistans har varit intensiv det senaste halvåret. Nu bjuder vi in till ett lunchsamtal om personlig assistans i media!

Vad är personlig assistans? Hur värderas det som myndigheter och politiker ger uttryck för? Hur påverkas den allmänna opinionen? Missa inte ett unikt tillfälle att få mer kunskap om personlig assistans, möta journalister och representanter från assistansbranschen.

5 april kl 11.30–13.00 i JAGs lokaler på Klara Södra kyrkog 1, Stockholm. Ingång från hörnet Klara Södra/Klara Västra Kyrkogata.Moderator: Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig personlig assistans, KFO

11.30 Registrering och lunchsmörgås

11.45 Perspektiv på personlig assistans med Cecilia Blanck, styrelseledamot KFO samt ordförande i Assistansanordnarna.

Därefter samtal med medverkande under ledning av Hanna Kauppi och möjlighet att ställa frågor.

Medverkande:

Cecilia Blanck, styrelseledamot hos KFO samt ordförande i Assistansanordnarna, Johan Rudström, debattredaktör, Upsala Nya Tidning,

Ulrica Widsell, ordförande i Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd

Ylva Bjelle, frilansjournalist och tidigare TV4-medarbetare.

Anmälan till per.frykman@assistansanordnarna.se senast den 29 mars.

Läs mer »

Assistansanordnarna oroas av regeringens agerande

2016-02-08.Regeringen använder sig av Försäkringskassans regleringsbrev för att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Den kategoriska formuleringen oroar många.

- Det är uppenbart att regeringen har en ambition att göra besparingar i assistansen, trots att men upprepade gånger sagt att man inte vet vad kostnadsökningarna består av . Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att man inte bryr sig om konsekvenserna för den enskilda. Kostnaderna ska ner till vilket pris som helst, säger Cecilia Blanck, Assistansanordnarnas ordförande i en kommentar.

- Att i regleringsbrev uppmana Försäkringskassan att ändra på tillämpningen av lagen, utan att lagen ändrats, är mycket märklig. Myndigheterna ska ha en självständig ställning gentemot regeringen, och det här sätter lagen och den demokratiska processen ur spel. Det är mycket oroväckande.

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska se över hela LSS. Från Ifas, Intressegruppen för assistansberättigade, menar man att regeringen på detta sättet förbigår hela utredningen.

Så här skriver regeringen till Försäkringskassan i regleringsbrevet för 2016:

Mål och återrapporteringskrav
Mål för assistansersättningen
Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får … Read More »

Läs mer »

Regeringsmöte om LSS-översyn

2015-12-16. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson påpekade gång på gång att LSS är en viktig rättighetslagstiftning som behöver restaureras med bibehållen kostnadsutveckling.

Så kan onsdagens möte Assistansanordnarna med flera, träffade regeringsförträdare inför den kommande översynen av LSS-översynen.

-Det kommer bli en tuff match i samband med den politiska beredningen av direktiven, konstaterade  Madeleine Harby Samuelsson.

Så mycket konkretare än så var inte beskeden som gavs. Socialdepartmentet hoppas att direktiven ska vara klara på nyåret. Bland de frågor som diskuterades var hur man kan skapa bättre kostnadskontroll inom personlig assistans. Hur fungerar rättssäkerheten, likvärdigheten och kvaliteten i insatserna enligt LSS? Är personkretsindelningen ändamålsenlig? Statssekreteraren underströk att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska genomsyra den kommande översynen.

-Men vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen, underströk hon.

Läs mer »

Ministern pressad om

2016-11-25. Vi behöver få bättre kostnadskontroll inom assistansersättningen. Försäkringskassans begäran om förordningsförändring är en del i en större process som pågått en längre tid för att göra efterskottsbetalningar i stället för förskottsbetalningar.

Det svarade Åsa Regnér på en interpellation ställd av Bengt Elisson (L) i riksdagen under tisdagseftermiddagen. Att det skulle få några allvarliga konsekvenser för brukare med förhöjt belopp berörde ministern inte alls. Bengt Eliasson gör en annan bedömning. Han menar att i och med förordningsförändringen försvåras möjligheten för användare med störst behov. Dessutom innebär förändringen att det blir svårare att driva assistans.

Enbart utförare med skattekollektivet bakom sig eller stora bolag med betydande resurser har möjlighet att verka som assistansanordnarna åt personerna med de allra största behoven, menar Bengt Eliasson. Eliasson säger att regeringen vill minska kostnaderna genom färre beviljade timmar. Varför kopplar regering ihop till synes praktiska förordningsförändringar med resonemang om kostnadskontroll, rättsäkerhet och dessutom sätter assistansersättningen i relation till den svåra situationen Sverige och Europa befinner sig i med de mänskliga tragedier som rör alla människor på flykt?

Läs mer »

Efterskottsbetalningar riksdagsfråga

Publicerad 6 november 2015 i Första sidan, Nytt från andra organisationer.

2016-11-05. Försäkringskassans förslag om efterskottsbetalningar av efterskottsbetalningar rör upp känslorna även bland riksdagsledamöter.  Både folkpartisten Bengt Elisson och moderaten Sofia Fölster kräver i var sin interpellation att ansvarig minister Ås Regnér ställer sig till förändringen. Bengt Eliasson skriver i sin interpellation att det är märkligt att Försäkringskassan föreslår förändringarna trots att vare sig regering eller riksdag efterlyst dem. Han menar att effekten av förslagen blir att de med allra största behov inte kommer kunna använda sig av assistansersättningen som den var tänkt. Sofia Fölster vill att Åsa Regnér redogör för vilka konsekvenser förslaget får för småförtagare i branschen. I slutet av november ska frågan debatteras i riksdagen. Läs mer på www.riksdagen.se

 

 

Läs mer »

Ministerns uttalande djupt olyckligt

2015-10-21. Mitt i den djupaste flykting- och migrationskrisen i efterkrigstidens Europa pekar finansminister Magdalena Andersson ut den statliga assistansersättningen, en del av vårt gemensamma försäkringssystem som något som får stå tillbaka.

Assistansanordnarnas ordförande Cecilia Blanck reagerar kraftigt.

-Det var en djupt olycklig koppling mellan två helt skilda åtaganden för den svenska staten. Att ställa utsatta grupper mot varandra är en usel strategi, om man har målet att utjämna klyftor och öka solidariteten mellan människor. Resultatet blir istället ytterligare spänningar och ökad risk för hatbrott mot båda grupperna, säger Cecilia Blanck. Lyssna på finansministerns uttalande på sr.se/ekot

 

Läs mer »