Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Kategori: Nytt från andra organisationer

Budgeten ett löftesbrott

Publicerad 20 september 2016 i Första sidan, Nytt från andra organisationer.

2016-09-21. Regeringen fortsätter neddragningarna inom  den personliga assistansen. Det framgår av budgetpropositionen som presenterades idag. För nästa år blir det en uppräkning med tre kronor per timme, det motsvarar 1,05 procent jämfört med 2016. Därmed bryter regeringen löftet om en årlig uppräkning med fyra kronor, som gavs i förra årets budgetproposition.

- Det här är den lägsta höjningen någonsin, och bara tvåtredjedelar av vad regeringen tidigare aviserade för resten av mandatperioden, säger Cecilia Blanck,  ordförande i Assistansanordnarna. Detta håller naturligtvis inte med löneökningar på 2,2 procent

Regeringen skriver som skäl till den låga uppräkningen att ersättningen sedan tidigare är för hög och att pengar går till annat än vad assistansersättningen ska användas till. Vad det är preciserar inte finansministern i den nu lagda budgeten. I budgeten föreslår regeringen också en ändring i Socialförsäkringsbalken som innebär att regeringen eller Försäkringskassan ska kunna införa flera olika schablonersättningar.

-Regeringen anser sig alltså inte behöva invänta den utredning som precis börjat översynen av LSS och personlig assistans. Nu återstår att hoppas att de använder den föreslagna möjligheten att differentiera schablonersättningen på ett rättvist sätt. Vi hoppas att det inte är ännu ett sätt att spara pengar, säger Cecilia Blanck.

Läs allt om budgeten här  http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2016/09/prop.-2016171/ under utgiftsområdet nio.

 

Läs mer »

Ministern pressad om

2016-11-25. Vi behöver få bättre kostnadskontroll inom assistansersättningen. Försäkringskassans begäran om förordningsförändring är en del i en större process som pågått en längre tid för att göra efterskottsbetalningar i stället för förskottsbetalningar.

Det svarade Åsa Regnér på en interpellation ställd av Bengt Elisson (L) i riksdagen under tisdagseftermiddagen. Att det skulle få några allvarliga konsekvenser för brukare med förhöjt belopp berörde ministern inte alls. Bengt Eliasson gör en annan bedömning. Han menar att i och med förordningsförändringen försvåras möjligheten för användare med störst behov. Dessutom innebär förändringen att det blir svårare att driva assistans.

Enbart utförare med skattekollektivet bakom sig eller stora bolag med betydande resurser har möjlighet att verka som assistansanordnarna åt personerna med de allra största behoven, menar Bengt Eliasson. Eliasson säger att regeringen vill minska kostnaderna genom färre beviljade timmar. Varför kopplar regering ihop till synes praktiska förordningsförändringar med resonemang om kostnadskontroll, rättsäkerhet och dessutom sätter assistansersättningen i relation till den svåra situationen Sverige och Europa befinner sig i med de mänskliga tragedier som rör alla människor på flykt?

Läs mer »

Efterskottsbetalningar riksdagsfråga

Publicerad 6 november 2015 i Första sidan, Nytt från andra organisationer.

2016-11-05. Försäkringskassans förslag om efterskottsbetalningar av efterskottsbetalningar rör upp känslorna även bland riksdagsledamöter.  Både folkpartisten Bengt Elisson och moderaten Sofia Fölster kräver i var sin interpellation att ansvarig minister Ås Regnér ställer sig till förändringen. Bengt Eliasson skriver i sin interpellation att det är märkligt att Försäkringskassan föreslår förändringarna trots att vare sig regering eller riksdag efterlyst dem. Han menar att effekten av förslagen blir att de med allra största behov inte kommer kunna använda sig av assistansersättningen som den var tänkt. Sofia Fölster vill att Åsa Regnér redogör för vilka konsekvenser förslaget får för småförtagare i branschen. I slutet av november ska frågan debatteras i riksdagen. Läs mer på www.riksdagen.se

 

 

Läs mer »

Hoten mot assistansbranschen

2015-10-03. Hur säkrar vi framtidens assistans var temat för torsdagens seminarium arrangerat av Assistansanordnarna tillsammans med bland andra KFO och Vårdföretagarna.

Många känner en stor oro inför framtiden, det märktes på att seminariet var fullsatt. Under dagen presenterades bland annat en genomgång av hur stora vinsterna faktiskt är bland assistansanordnare. Effekterna av Försäkringskassans beslut att införa efterskottsbetalningar belystes också liksom konsekvenserna av den felaktigt beräknade schablonersättningen. Se hela seminariet på länken här  https://www.youtube.com/watch?v=dceG959Q5Vg&feature=youtu.be

 

Läs mer »

Historiskt låg uppräkning av assistansersättningen

2015-09.21. Regeringen tycker att assistansersättningen är för hög därför räknas den bara upp med 1,4 procent i den budget som läggs på riksdagensbord idag. Höjningen motsvarar fyra kronor per timme, schablonersättningen för 2016 blir alltså 288 kronor i timmen. Regeringen aviserar alltså samma låga uppräkning för varje år under mandatperioden.

- Det är ett oerhört bekymmersamt läge som regeringen tillsamman försätter våra medlemmar i, säger Katarina Bergwall, vice ordförande för Assistansanordnarna. Detta kommer att få mycket allvarliga konsekvenser får medlemmarna. Det finns inte några marginaler att ta av.

Assistansbranschen är redan tidigare hårt drabbad av låga uppräkningar av assistansersättningen samt den slopade ungdomsrabatten på arbetagivaravgiften. Endast slopandet av ungdomsrabatten kommer att kosta Assitansanordnarnas medlemmar 90 miljoner kronor årligen när den slår igenom fullt ut.

- Vi hade hoppats att regeringen inte skulle fortsätta att förstöra förutsättningsarna för en hel bransch. För värdegrundsbaserade assistanstanordnare kommer det bli oerhört tufft att fortsätta verka. Vi känner självklart också en stark oro för assistananvändare som säkert får färre utförare att välja mellan, och därmed sin frihet beskuren, säger Katarina Bergwall. Detta är en fortsättning på den förra regeringens politik.,

Läs mer om regeringens budget och de analyser som görs av utvecklingen inom LSS, under utgiftsområde 9.http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/09/prop.-2015161/

Läs mer »

Kvalitet i assistansen viktig men vad får den kosta?

2015-06-05. Tisdagens halvdagskonferens om vad kvalitet inom personlig assistans och hur den ska den ska kunna utvecklas, belyste viktiga aspekter av vad som är kvalitet inom personlig assistans.  Alla var överens om att det är den enskilde användaren som avgör vad som är god kvalitet i den personliga assistansen. Det som anordnare kan och ska bidra med är att skapa så bra förutsättningar och strukturer som möjligt för att den enskilde ska kunna uppleva bra kvalitet. Anordnarna i sin tur är beroende av beslut från myndigheter och politiker som i stor utstäckning styr verksamheten. Både från brukar- och anordnarperspektiv är det idag mycket som hotar personlig assistans med bra kvalitet. Inte minst det faktum att schablonersättningen inte räknats upp så att anordnarna får full kostnadstäckning. Riksdagsledamöterna från socialutskottet, Bengt Eliasson (fp) Mikael Dahlqvist (s) och Sofia Fölster (m) som deltog i debatten, erkände alla att schablonersättningen behöver höjas. Men från Mikael Dahlqvist från socialdemokraterna flaggade för regeringen förmodligen inte avsätter några pengar i den kommande höstbudgeten för att höja schablonbeloppet. Det tillsammans med höjda arbetsgivaravgifter kommer bli en tuff utmaning för många anordnare att klara av. Se hela konferensen här. https://www.youtube.com/watch?v=x0xhC5XsL7Y&feature=youtu.be

Läs mer »

Assistansanordnarna i tidnings-samarbete

2014-06-10. Assistansanordnarna inleder ett samarbete med den nya tidningen Dagens Omsorg, en oberoende tidning om funktionshindersfrågor. Första numret kommer ut lagom till Almedalsveckan i början av juli.

-Vi är övertygade om att Dagens Omsorg kommer bli en naturlig kanal för nyheter och debatt som berör Assistansanordnarna och våra medlemmar, säger Per Frykman, verksamhetschef för Assistansanordnarna.

Dagens omsorg kommer att ta fram egna nyheter, bevaka aktuella frågor med initierade nyhetsartiklar och analyser.

-Samarbetet är viktigt för att Dagens Omsorg ska få stort genomslag, konstaterar Valter Bengtsson, ansvarig utgivare för tidningen och som också står bakom publikationen Föräldrakraft.

Samarbetet innebär även att Per Frykman kommer ingå i tidningens referensgrupp som fungerar som expertis för tidningens redaktion. Det är dock viktigt att understryka att redaktionen är helt  oberoende och gör alla bedömningar utifrån journalistiska principer.

Läs mer »

Debatterna blottade skilda synsätt

2014-06-05.LSS och personlig assistans ska bevaras och får kosta hur mycket som helst. Det var politikerna, som vanligt, eniga om när framtidens LSS debatterades då Assistansanordnarna tillsammans med KFO arrangerade seminarie-eftermiddagen LSS 20 år och sedan.

Politiker från riksdagens samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, debatterade framtidens LSS. Alla sade sig vilja värna reformen och men var samtidigt bekymrade över effekterna av den skärpta praxisen för att beviljas personlig assistans.

- Lagen måste därför förtydligas, sa folkpartiets Maria Lundqvist-Brömster som helst såg att hela reformen förstatsligades igen.

Debatten om huruvida vinster ska vara tillåtna bland assistansanordnare visade på blottor inom de båda politiska blocken. Vänstern som säger nej till vinster inom välfärdssektorn, är beredda att göra ett undantag för kooperativ och brukarstyrda assistansanordnare.  Eftermiddagen bjöd också på en debatt om vad som är kvalitét inom personlig assistans. Den tydliggjorde de vitt skilda perspektiven på kvalitet som brukar-rörelsen kontra myndigheterna har. Rädslan för att experterna ska ta makten från brukarna var påtaglig.  Se hela debatten om kvalitet inom personlig assistans här http://youtu.be/GZsW76Qeidg

Läs mer »

Vem avgör vad som är kvalitet i personlig assistans?

2014-06-02. 20 år efter införandet av LSS-reformen finns det flera tunga erfarenheter i ryggsäcken; En handfull statliga utredningar som har till syfte att direkt eller indirekt dämpa kostnadsutvecklingen. Fuskdebatten där hela verksamhetsområdet fick klä skott för ett kriminellt utnyttjande av ersättningen som de inte var en del av, de professionellas återintåg som bland annat lett kraftigt utökad administration.

Detta skriver Assistansanordnarnas ordförande Cecilia Blanck och KFOs Hanna Kaupi i en debattartikel inför morgondagens konferens om kvalitet i personlig assistans och framtidsfrågor. Bland våra medlemmar finns en slags trötthet och förvirring över situationen. När ska vi hinna ta hand om den ena förändringen innan nästa kommer och när ska vi få läsa en utredning eller rapport som inte överraskar eller chockerar oss med okunniga slutsatser? Läs hela debattartikeln här. http://www.foraldrakraft.se/articles/vem-avgör-vad-som-är-kvalitet-i-personlig-assistans

 

Läs mer »

Jengla AB ny medlem hos oss

Publicerad 20 maj 2014 i Första sidan, Nytt från andra organisationer.

2015-05-20. Med utgångspunkt ide mänskliga rättigheterna och allas rätt till ett självständigt liv ska assistansen vara på individens villkor i livets alla skeenden.

Så beskriver vår senaste medlem sitt uppdrag som assistansanordnare. Jengla AB är ett familjeföretag som finns i skånska Höllviken men har kunder över hela landet. Jengla AB är den första kunden som antagits med hjälp av Assistansanordnarnas utvecklade metod för att säkerställa att vi har en gemensam värdegrund och att det inte finns något risk-kapital som ägare hos den nya medlemen. Vi sätter alltid verksamhet före vinst.Läs mer om Jengla på www.jengla.se

Läs mer »