Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Kategori: Nytt från Assistansanordnarna

Assistansanordnarna avvecklade

Publicerad 11 januari 2017 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2017-01-11. Branschorganisationen Assistansanordnarna har beslutat att lägga ned verksamheten från och med årsskiftet.  Medlemsorganisationerna är övertygade om att samarbete är viktigt även i framtiden.  Ett sätt som flera medlemmar kommer att välja är att engagera sig i KFO som är en betydligt större organisation. Där man ser en större möjlighet till att påverka beslutsfattare och opinionsbildare i högre grad än vad hittills varit möjligt. Vi vill samtidigt passa på att tacka politiker, beslutsfattare och alla andra vi kommit i kontakt med genom åren, för ett givande och inspirerande samarbete.

Läs mer »

Kom och debattera media och assistans

Publicerad 10 mars 2016 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2016-03-10. Fusk, kriminalitet och överutnyttjande. Debatten om assistans har varit intensiv det senaste halvåret. Nu bjuder vi in till ett lunchsamtal om personlig assistans i media!

Vad är personlig assistans? Hur värderas det som myndigheter och politiker ger uttryck för? Hur påverkas den allmänna opinionen? Missa inte ett unikt tillfälle att få mer kunskap om personlig assistans, möta journalister och representanter från assistansbranschen.

5 april kl 11.30–13.00 i JAGs lokaler på Klara Södra kyrkog 1, Stockholm. Ingång från hörnet Klara Södra/Klara Västra Kyrkogata.Moderator: Hanna Kauppi, bransch- och näringspolitiskt ansvarig personlig assistans, KFO

11.30 Registrering och lunchsmörgås

11.45 Perspektiv på personlig assistans med Cecilia Blanck, styrelseledamot KFO samt ordförande i Assistansanordnarna.

Därefter samtal med medverkande under ledning av Hanna Kauppi och möjlighet att ställa frågor.

Medverkande:

Cecilia Blanck, styrelseledamot hos KFO samt ordförande i Assistansanordnarna, Johan Rudström, debattredaktör, Upsala Nya Tidning,

Ulrica Widsell, ordförande i Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd

Ylva Bjelle, frilansjournalist och tidigare TV4-medarbetare.

Anmälan till per.frykman@assistansanordnarna.se senast den 29 mars.

Läs mer »

Assistansanordnarna oroas av regeringens agerande

2016-02-08.Regeringen använder sig av Försäkringskassans regleringsbrev för att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Den kategoriska formuleringen oroar många.

- Det är uppenbart att regeringen har en ambition att göra besparingar i assistansen, trots att men upprepade gånger sagt att man inte vet vad kostnadsökningarna består av . Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att man inte bryr sig om konsekvenserna för den enskilda. Kostnaderna ska ner till vilket pris som helst, säger Cecilia Blanck, Assistansanordnarnas ordförande i en kommentar.

- Att i regleringsbrev uppmana Försäkringskassan att ändra på tillämpningen av lagen, utan att lagen ändrats, är mycket märklig. Myndigheterna ska ha en självständig ställning gentemot regeringen, och det här sätter lagen och den demokratiska processen ur spel. Det är mycket oroväckande.

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska se över hela LSS. Från Ifas, Intressegruppen för assistansberättigade, menar man att regeringen på detta sättet förbigår hela utredningen.

Så här skriver regeringen till Försäkringskassan i regleringsbrevet för 2016:

Mål och återrapporteringskrav
Mål för assistansersättningen
Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får … Read More »

Läs mer »

Regeringsmöte om LSS-översyn

2015-12-16. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson påpekade gång på gång att LSS är en viktig rättighetslagstiftning som behöver restaureras med bibehållen kostnadsutveckling.

Så kan onsdagens möte Assistansanordnarna med flera, träffade regeringsförträdare inför den kommande översynen av LSS-översynen.

-Det kommer bli en tuff match i samband med den politiska beredningen av direktiven, konstaterade  Madeleine Harby Samuelsson.

Så mycket konkretare än så var inte beskeden som gavs. Socialdepartmentet hoppas att direktiven ska vara klara på nyåret. Bland de frågor som diskuterades var hur man kan skapa bättre kostnadskontroll inom personlig assistans. Hur fungerar rättssäkerheten, likvärdigheten och kvaliteten i insatserna enligt LSS? Är personkretsindelningen ändamålsenlig? Statssekreteraren underströk att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska genomsyra den kommande översynen.

-Men vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen, underströk hon.

Läs mer »

Hoten mot assistansbranschen

2015-10-03. Hur säkrar vi framtidens assistans var temat för torsdagens seminarium arrangerat av Assistansanordnarna tillsammans med bland andra KFO och Vårdföretagarna.

Många känner en stor oro inför framtiden, det märktes på att seminariet var fullsatt. Under dagen presenterades bland annat en genomgång av hur stora vinsterna faktiskt är bland assistansanordnare. Effekterna av Försäkringskassans beslut att införa efterskottsbetalningar belystes också liksom konsekvenserna av den felaktigt beräknade schablonersättningen. Se hela seminariet på länken här  https://www.youtube.com/watch?v=dceG959Q5Vg&feature=youtu.be

 

Läs mer »

Historiskt låg uppräkning av assistansersättningen

2015-09.21. Regeringen tycker att assistansersättningen är för hög därför räknas den bara upp med 1,4 procent i den budget som läggs på riksdagensbord idag. Höjningen motsvarar fyra kronor per timme, schablonersättningen för 2016 blir alltså 288 kronor i timmen. Regeringen aviserar alltså samma låga uppräkning för varje år under mandatperioden.

- Det är ett oerhört bekymmersamt läge som regeringen tillsamman försätter våra medlemmar i, säger Katarina Bergwall, vice ordförande för Assistansanordnarna. Detta kommer att få mycket allvarliga konsekvenser får medlemmarna. Det finns inte några marginaler att ta av.

Assistansbranschen är redan tidigare hårt drabbad av låga uppräkningar av assistansersättningen samt den slopade ungdomsrabatten på arbetagivaravgiften. Endast slopandet av ungdomsrabatten kommer att kosta Assitansanordnarnas medlemmar 90 miljoner kronor årligen när den slår igenom fullt ut.

- Vi hade hoppats att regeringen inte skulle fortsätta att förstöra förutsättningsarna för en hel bransch. För värdegrundsbaserade assistanstanordnare kommer det bli oerhört tufft att fortsätta verka. Vi känner självklart också en stark oro för assistananvändare som säkert får färre utförare att välja mellan, och därmed sin frihet beskuren, säger Katarina Bergwall. Detta är en fortsättning på den förra regeringens politik.,

Läs mer om regeringens budget och de analyser som görs av utvecklingen inom LSS, under utgiftsområde 9.http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/09/prop.-2015161/

Läs mer »

Höjd arbetsgivaravgift betyder sänkt schablonersättning

Publicerad 26 augusti 2015 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2015-08-26. 46 miljoner kronor i höjda arbetsgivarkostnader årligen. Den ekonomiska smällen drabbar medlemmarna i branschorganisationen Assistansanordnarna på grund av slopad ungdomsrabatt.

- För våra medlemmar som sätter verksamhet före vinst blir konsekvenserna snabbt kännbara, säger Cecilia Blanck, ordförande för Assistansanordnarna.

- Regeringen måste snabbt visa oss en lösning. Hur ska assistansersättningen räcka till de kostnader som är oundvikliga för att anordna assistans av godtagbar kvalitet? Det går inte att bara vänta och se, då finns det snart inga kooperativ och seriösa assistansanordnare kvar, säger Cecilia Blanck.

Beräkningen bygger på en medlemsenkät inom Assistansanordnarna. 15 av Assistansanordnarnas 20 medlemmar har svarat på enkäten.

I snitt innebär slopandet av ungdomsrabatten en kostnadsökning med fem kronor per assistanstimme, när höjningen slagit igenom fullt ut. Ovanpå det tillkommer redan avtalade lönehöjningar med i år ytterligare minst 7 kronor per assistanstimme.

Schablonen höjdes bara med 4 kronor 2015 till 284 kronor per timme. Det innebär att den redan nu realsänkts med 8 kronor per assistanstimme.

- Det motsvarar exempelvis alla utbildningskostnader hos någon med mycket kvalificerad assistans. Försäkringskassan har föreslagit 4 kronor i höjning även nästa år, och frågan är nu hos regeringen, säger Cecilia Blanck

Läs mer »

Kvalitet i assistansen viktig men vad får den kosta?

2015-06-05. Tisdagens halvdagskonferens om vad kvalitet inom personlig assistans och hur den ska den ska kunna utvecklas, belyste viktiga aspekter av vad som är kvalitet inom personlig assistans.  Alla var överens om att det är den enskilde användaren som avgör vad som är god kvalitet i den personliga assistansen. Det som anordnare kan och ska bidra med är att skapa så bra förutsättningar och strukturer som möjligt för att den enskilde ska kunna uppleva bra kvalitet. Anordnarna i sin tur är beroende av beslut från myndigheter och politiker som i stor utstäckning styr verksamheten. Både från brukar- och anordnarperspektiv är det idag mycket som hotar personlig assistans med bra kvalitet. Inte minst det faktum att schablonersättningen inte räknats upp så att anordnarna får full kostnadstäckning. Riksdagsledamöterna från socialutskottet, Bengt Eliasson (fp) Mikael Dahlqvist (s) och Sofia Fölster (m) som deltog i debatten, erkände alla att schablonersättningen behöver höjas. Men från Mikael Dahlqvist från socialdemokraterna flaggade för regeringen förmodligen inte avsätter några pengar i den kommande höstbudgeten för att höja schablonbeloppet. Det tillsammans med höjda arbetsgivaravgifter kommer bli en tuff utmaning för många anordnare att klara av. Se hela konferensen här. https://www.youtube.com/watch?v=x0xhC5XsL7Y&feature=youtu.be

Läs mer »

Riksdagsmän gästade vårt årsmöte

Publicerad 27 maj 2015 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2015-05-27. Höjda arbetsgivaravgifter, IVOs arbetssätt och hur assistansreformens grundläggande intentioner var några av de frågor som diskuterades med gästande riksdagsmän  i samband med Assistansanordnarnas årsmöte under onsdagen.

Bengt Eliason (fp),  Sofia Fölster (m) och Larry Söder (kd) var överens om att de värdegrundsbaserade assistansanordnarna spelar en viktigt roll inom branschen och att det är mycket olyckligt att schablonersättningen inte räknas upp så att full kostnadstäckning ges. Riksdagsledamöterna uppmanade Assistansanordnarna att påpeka de konkreta konsekvenser höjningen av arbetsgivaravgiften ger för medlemsföretagen. Årsmötet gav Cecilia Blanck förnyat förtroende som ordförande.

 

Läs mer »

Kom och debattera personlig assistans

Publicerad 18 maj 2015 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2015-05-15. Personlig assistans – kvalitet, vision och verklighet. Under den rubriken bjuder Assistansanordnarna tillsammans med KFO in till konferens tisdagen den 2 juni. Tillsammans med representanter från bland annat Socialstyrelsen, Försäkringskassan och IVO diskuteras hur kvalitet definieras och mäts i personlig assistans. Det blir också debatt om vad kvalitetet är och vilka förutsättningarna är för att bedriva ett kvalitetsutvecklingsarbete inom personlig assistans. Konferensen hålls i Stockholm på World Trade Center mellan klockan 13.00 och 16.30. Anmäl dig redan nu till anmalan@assistansanordnarna.se  Konferensen är kostnadsfri och sista anmälningsdag är 26 maj.

Läs mer »