Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Kategori: Nytt från medlemmarna

Debatterna blottade skilda synsätt

2014-06-05.LSS och personlig assistans ska bevaras och får kosta hur mycket som helst. Det var politikerna, som vanligt, eniga om när framtidens LSS debatterades då Assistansanordnarna tillsammans med KFO arrangerade seminarie-eftermiddagen LSS 20 år och sedan.

Politiker från riksdagens samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, debatterade framtidens LSS. Alla sade sig vilja värna reformen och men var samtidigt bekymrade över effekterna av den skärpta praxisen för att beviljas personlig assistans.

- Lagen måste därför förtydligas, sa folkpartiets Maria Lundqvist-Brömster som helst såg att hela reformen förstatsligades igen.

Debatten om huruvida vinster ska vara tillåtna bland assistansanordnare visade på blottor inom de båda politiska blocken. Vänstern som säger nej till vinster inom välfärdssektorn, är beredda att göra ett undantag för kooperativ och brukarstyrda assistansanordnare.  Eftermiddagen bjöd också på en debatt om vad som är kvalitét inom personlig assistans. Den tydliggjorde de vitt skilda perspektiven på kvalitet som brukar-rörelsen kontra myndigheterna har. Rädslan för att experterna ska ta makten från brukarna var påtaglig.  Se hela debatten om kvalitet inom personlig assistans här http://youtu.be/GZsW76Qeidg

Läs mer »

Anordnaren ansvarar för assistentens kunskap

2014-04-15. Ulla Clevnert på Socialstyrelsen slår fast att det är anordnaren som ska förvissa sig om att assistenterna har de kunskaper som rekommenderas i myndighetens allmänna råd.

-Vi behov ska anordnaren kunna erbjuda sin assisteter lämplig fortbildning och utbildning, säger Ulla Clevnert till Assistanskoll.

Förutom de kunskaper som rekommenderas under rubriken ”personlig assistent utsedd av den enskilde” behöver personliga assistenter många gånger tillägna sig mer specifika kunskaper.

-Den assistansberättigade och anordnaren behöver därför ta ställning till vilka ytterligare kunskaper den personliga assistenten behöver, säger Ulla Clevnert.

Ulla Clevnert konstaterar att det inte finns några sanktionsmöjligheter om personal inte har de rekommenderade kunskaperna. Hon förmodar att tillsynen i samband med inspektion kan kritisera verksamhet som har god kvalitet och arbetar med att utveckla personalens komptens kan komma att kritiseras.

Hos assistansanordnaren STIL har Jessica Smaaland skrivit remissvaret över de allmäna råden. Hon menar att allt för höga krav på assistenterna hade varit förödande för valfriheten. Samtidigt slår Jessica Smaaland fast att det är anordnaren som bör sköta dokumentationen av assistansen. Och att det bara är avvikelser från det som är bestämt i genomförandeplanen som bör dokumenteras.

Läs mer på www.assistanskoll.se

 

 

Läs mer »

Tre nya medlemmar hos oss

2014-02-03. Assistansanordnarna växer. Tre anordnare har beviljats medlemskap under det två senaste månaderna. Det är Sydassistans AB i Limhamn utanför Malmö. Kooperativet Lotsen i Nässjö och Kooperativet Handihand i Laholm.

- Det är naturligtvis bra och roligt att vi får fler medlemmar, säger Cecilia Blanck, ordförande i Assistansanordnarna.

Vi vill nå större, värdegrundbaserade anordnare och märker ett växande intresse för vår verksamhet.

- Vi ska vara och är relevanta genom en bra omvärldsbevakning, opinionsbildning och ett bra kunskapsutbyte medlemsorganisationerna emellan, säger Cecilia Blanck.

Läs mer »

STIL, VIOL m.fl. har konferens om vinsten med assistans

Publicerad 26 september 2012 i Nytt från medlemmarna.

Assistanskooperativen STIL, Viol, Olja och Lotsen bjuder tillsammans med Ifa Småland in till en konferens om vilka vinsterna är med den personliga assistansen. Konferensen kommer att avhandla temat vinst med utgångspunkt ur tre olika perspektiv:

Läs mer »

Brukarkooperativet JAG ska ha framtidskonferenser

Publicerad 5 september 2012 i Nytt från medlemmarna.

Under fyra tillfällen i höst kommer Assistansanordnarnas medlem Brukarkooperativet JAG fira sitt 20-årsjubileum med framtidskonferenser. De kommer att hållas i Umeå, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Läs mer »