Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Kategori: Nytt från myndigheterna

Omöbleringar på Försäkringskassan

Publicerad 22 augusti 2016 i Första sidan, Nytt från myndigheterna.

2016-08-22. Marie Axelsson heter den nya chefen för avdelningen för funktionsnedsättning och varaktigt nedsatt arbetsförmåga.  Hon tillträder jobbet senare under hösten och kommer närmast från Skolinspektionen.  Ann- Marie Begler rekryterar Axelsson från Skolinspektionen där Begler fram till dess hon blev generaldirektör för Försäkringskassan, var chef.

Läs mer »

Assistansanordnarna oroas av regeringens agerande

2016-02-08.Regeringen använder sig av Försäkringskassans regleringsbrev för att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Den kategoriska formuleringen oroar många.

- Det är uppenbart att regeringen har en ambition att göra besparingar i assistansen, trots att men upprepade gånger sagt att man inte vet vad kostnadsökningarna består av . Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att man inte bryr sig om konsekvenserna för den enskilda. Kostnaderna ska ner till vilket pris som helst, säger Cecilia Blanck, Assistansanordnarnas ordförande i en kommentar.

- Att i regleringsbrev uppmana Försäkringskassan att ändra på tillämpningen av lagen, utan att lagen ändrats, är mycket märklig. Myndigheterna ska ha en självständig ställning gentemot regeringen, och det här sätter lagen och den demokratiska processen ur spel. Det är mycket oroväckande.

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska se över hela LSS. Från Ifas, Intressegruppen för assistansberättigade, menar man att regeringen på detta sättet förbigår hela utredningen.

Så här skriver regeringen till Försäkringskassan i regleringsbrevet för 2016:

Mål och återrapporteringskrav
Mål för assistansersättningen
Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får … Read More »

Läs mer »

Ministerns uttalande djupt olyckligt

2015-10-21. Mitt i den djupaste flykting- och migrationskrisen i efterkrigstidens Europa pekar finansminister Magdalena Andersson ut den statliga assistansersättningen, en del av vårt gemensamma försäkringssystem som något som får stå tillbaka.

Assistansanordnarnas ordförande Cecilia Blanck reagerar kraftigt.

-Det var en djupt olycklig koppling mellan två helt skilda åtaganden för den svenska staten. Att ställa utsatta grupper mot varandra är en usel strategi, om man har målet att utjämna klyftor och öka solidariteten mellan människor. Resultatet blir istället ytterligare spänningar och ökad risk för hatbrott mot båda grupperna, säger Cecilia Blanck. Lyssna på finansministerns uttalande på sr.se/ekot

 

Läs mer »

Toppolitiker debatterar framtidens assistans

2014-05-19. I år är det 20 år sedan riksdagens klubbade igenom LSS-reformen som gett tusentals medborgare ett nytt liv. Den 3 juni mellan klockan 12.00 och 17.30 arrangerar Assistansanordnarna tillsammans med KFO en jubileumseftermiddag. Då hålls två aktuella seminarier. Det första med rubriken Vad är kvalitet i personlig assistans? I panelen sitter företrädare för branchen, forskare och ansvariga tjänstemän från både Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg.

Eftermiddagen avslutas med debatten Vad önskar vi av framtiden? mellan riksdagsledamöterna i Socialutskottet. Då hoppas vi på besked om hur de ser på LSS framtid och hur de tänker arbeta med för branschen viktiga frågor om deras parti kommer till makten.

Läs hela programmet här:
LSS-20-ar-och-sedan

Läs mer »

Utredningen vill kapa kostnader

2014-02-21. -Det kommer att bli svårare för värdegrundsbaserade anordnare i branschen att möjliggöra för kunder och medlemmar att få en assistans i enlighet med LSS-reformens intentioner om schablonutredningens förslag bli verklighet.

Så kommenterar Katarina Bergwall, vice ordförande i Assistanananordnarna uredaren Agneta Rönns rapport med förslag till ny konstruktion av schablonersättningen. Utredningen överlämnades idag till statsrådet Maria Larsson och den har redan väck debatt. Brukarörelsen enda representant i utredningen, Pelle Kölhed från Handikappförbunden, är kritisk mot de besparingar som utredningen föreslår. Han får medhåll av Katarina Bergwall.

-I rapporten fokuserar man bara på kostnadsminskning utan att föra några egentliga resonemang kring kvaliteten i den personliga assistansen, fastslår Katarina Bergwall.

Den 4 mars 0830 till 0930 i Brukarkooperativet JAGs lokaler i Stockholm, arrangerar Assistansanordnarna ett frukost-möte med Agneta Rönn med flera. Då kommer utredningen att diskuteras mer ingående.  Anmälan till frukost-mötet görs till per.frykman@assistansanordnarna.se

Läs pressmeddelandet om utredningen här:

http://www.sou.gov.se/content/1/c6/23/46/22/00a614bb.pdf

Läs hela utredningen här:

http://www.sou.gov.se/content/1/c6/23/46/22/aec0df99.pdf

Läs mer »

Ny vägledning från FK

Publicerad 14 januari 2013 i Första sidan, Nytt från myndigheterna.

Veckan innan jul publicerade Försäkringskassan sin nya vägledning om assistansersättning. Det är version 11 i ordningen och den innehåller en rad ändringar. Bl.a. förtydligas jour-begreppet, kommunikation, ingående kunskap, övriga behov samt föräldraansvar.

Läs mer »

Vägledningen uppdaterad till version 9

Publicerad 30 januari 2012 i Nytt från myndigheterna.

Försäkringskassan har nu uppdaterat sin vägledning. Denna gång har de bland annat gjort ändringar avseende rapporteringsskyldighet enligt LSS, med anledning av ändringar som har skett i SoL och LSS. De har även gjort vissa förtydliganden avseende handläggningen, skrivit nya metodstöd samt ändrat beloppen utifrån 2012 års nivå på assistansersättningen.

Läs mer »

HFD om beskattning av anhöriga vid resor

Publicerad 26 januari 2012 i Nytt från myndigheterna.

HFD har kommit med två domar som säger att anhöriga som reser i tjänsten som personlig assistent i vissa fall ska förmånsbeskattas. Man måste se till syftet med resan menar de. Är det en familjesemester ska den anhöriga beskattas, men är det en rehabiliteringsresa kan det istället räknas som en ren tjänsteresa. Målnumren är 4659-11 samt 4665-11.

Läs mer »

Ledningssystem – nya regler den 1 januari 2012 – Meddelandeblad

Publicerad 22 december 2011 i Nytt från myndigheterna.

Socialstyrelsen publicerar nu meddelandeblad nr 11/2011 med mer information om de nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9).

Läs mer »

Socialstyrelsens prövning av vikarierande föreståndare eller verksamhetsansvarig

Publicerad 21 december 2011 i Nytt från myndigheterna.

Nu tydliggörs Socialstyrelsens handläggning av frågor om vikarierande föreståndare eller verksamhetsansvarig i privata verksamheter som bedrivs enligt SoL eller LSS.

Läs mer »