Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Kategori: Nytt från riksdag och regering

Statsministern försvarar assistans på sparlåga

Publicerad 13 oktober 2016 i Första sidan, Nytt från riksdag och regering.

2016-10-13. Statsminister Stefan Löfven försvarar Försäkringskassan uppdrag att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar.

- Så värnar vi reformen och ser till att pengar inte går till jurister, konsulter och marknadsföring, sa statsministern under sin frågestund i riksdagen på torsdagen.

Såväl liberalerna, vänsterpartiet och kristdemokraterna kritiserade Stefan Löfven skarpt för att inte vilja stoppa Försäkringskassans besparingar utan att först invänta de utredningar som just nu arbetar.

- Varför ger ni order om att spara när utredningar pågår, frågade sig liberalernas partiledare Jan Björklund. LSS är en rättighetslagstiftning, dra tillbaka ordern.

Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt hade hoppats på ett annat svar från Löfven.

- Inskränk inte på assistansen. Ompröva regleringsbrevet det får olyckliga konsekvenser, menade  Jonas Sjöstedt.

Stefan Löfven hävdade att Försäkringskassans regleringsbrev inte innebär någon besparing och att han värnar LSS som för honom är något djupt ideologiskt.

Se frågestunden här http://riksdagen.se/sv/webb-tv/video/statsministerns-fragestund/statsministerns-fragestund_H4C120161013sf

Läs mer »

Assistansanordnarna oroas av regeringens agerande

2016-02-08.Regeringen använder sig av Försäkringskassans regleringsbrev för att ”bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen.” Den kategoriska formuleringen oroar många.

- Det är uppenbart att regeringen har en ambition att göra besparingar i assistansen, trots att men upprepade gånger sagt att man inte vet vad kostnadsökningarna består av . Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att man inte bryr sig om konsekvenserna för den enskilda. Kostnaderna ska ner till vilket pris som helst, säger Cecilia Blanck, Assistansanordnarnas ordförande i en kommentar.

- Att i regleringsbrev uppmana Försäkringskassan att ändra på tillämpningen av lagen, utan att lagen ändrats, är mycket märklig. Myndigheterna ska ha en självständig ställning gentemot regeringen, och det här sätter lagen och den demokratiska processen ur spel. Det är mycket oroväckande.

Regeringen kommer inom kort att tillsätta en utredning som ska se över hela LSS. Från Ifas, Intressegruppen för assistansberättigade, menar man att regeringen på detta sättet förbigår hela utredningen.

Så här skriver regeringen till Försäkringskassan i regleringsbrevet för 2016:

Mål och återrapporteringskrav
Mål för assistansersättningen
Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får … Read More »

Läs mer »

Regeringsmöte om LSS-översyn

2015-12-16. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson påpekade gång på gång att LSS är en viktig rättighetslagstiftning som behöver restaureras med bibehållen kostnadsutveckling.

Så kan onsdagens möte Assistansanordnarna med flera, träffade regeringsförträdare inför den kommande översynen av LSS-översynen.

-Det kommer bli en tuff match i samband med den politiska beredningen av direktiven, konstaterade  Madeleine Harby Samuelsson.

Så mycket konkretare än så var inte beskeden som gavs. Socialdepartmentet hoppas att direktiven ska vara klara på nyåret. Bland de frågor som diskuterades var hur man kan skapa bättre kostnadskontroll inom personlig assistans. Hur fungerar rättssäkerheten, likvärdigheten och kvaliteten i insatserna enligt LSS? Är personkretsindelningen ändamålsenlig? Statssekreteraren underströk att FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska genomsyra den kommande översynen.

-Men vi måste få kontroll på kostnadsutvecklingen, underströk hon.

Läs mer »

Ministern pressad om

2016-11-25. Vi behöver få bättre kostnadskontroll inom assistansersättningen. Försäkringskassans begäran om förordningsförändring är en del i en större process som pågått en längre tid för att göra efterskottsbetalningar i stället för förskottsbetalningar.

Det svarade Åsa Regnér på en interpellation ställd av Bengt Elisson (L) i riksdagen under tisdagseftermiddagen. Att det skulle få några allvarliga konsekvenser för brukare med förhöjt belopp berörde ministern inte alls. Bengt Eliasson gör en annan bedömning. Han menar att i och med förordningsförändringen försvåras möjligheten för användare med störst behov. Dessutom innebär förändringen att det blir svårare att driva assistans.

Enbart utförare med skattekollektivet bakom sig eller stora bolag med betydande resurser har möjlighet att verka som assistansanordnarna åt personerna med de allra största behoven, menar Bengt Eliasson. Eliasson säger att regeringen vill minska kostnaderna genom färre beviljade timmar. Varför kopplar regering ihop till synes praktiska förordningsförändringar med resonemang om kostnadskontroll, rättsäkerhet och dessutom sätter assistansersättningen i relation till den svåra situationen Sverige och Europa befinner sig i med de mänskliga tragedier som rör alla människor på flykt?

Läs mer »

Ministerns uttalande djupt olyckligt

2015-10-21. Mitt i den djupaste flykting- och migrationskrisen i efterkrigstidens Europa pekar finansminister Magdalena Andersson ut den statliga assistansersättningen, en del av vårt gemensamma försäkringssystem som något som får stå tillbaka.

Assistansanordnarnas ordförande Cecilia Blanck reagerar kraftigt.

-Det var en djupt olycklig koppling mellan två helt skilda åtaganden för den svenska staten. Att ställa utsatta grupper mot varandra är en usel strategi, om man har målet att utjämna klyftor och öka solidariteten mellan människor. Resultatet blir istället ytterligare spänningar och ökad risk för hatbrott mot båda grupperna, säger Cecilia Blanck. Lyssna på finansministerns uttalande på sr.se/ekot

 

Läs mer »

Toppolitiker debatterar framtidens assistans

2014-05-19. I år är det 20 år sedan riksdagens klubbade igenom LSS-reformen som gett tusentals medborgare ett nytt liv. Den 3 juni mellan klockan 12.00 och 17.30 arrangerar Assistansanordnarna tillsammans med KFO en jubileumseftermiddag. Då hålls två aktuella seminarier. Det första med rubriken Vad är kvalitet i personlig assistans? I panelen sitter företrädare för branchen, forskare och ansvariga tjänstemän från både Socialstyrelsen och Inspektionen för Vård och Omsorg.

Eftermiddagen avslutas med debatten Vad önskar vi av framtiden? mellan riksdagsledamöterna i Socialutskottet. Då hoppas vi på besked om hur de ser på LSS framtid och hur de tänker arbeta med för branschen viktiga frågor om deras parti kommer till makten.

Läs hela programmet här:
LSS-20-ar-och-sedan

Läs mer »

Regeringen avfärdar FN-kritik om försämringar av personlig assistans

2014-04-25. Regeringen tar inte till sig FNs kritik om hur Sverige hanterar neddragningarna av personlig assistans för personer med omfattande funktionsnedsättningar.

Barn- och äldreminister Maria Larsson, KD, som ansvarar för funktionshinderfrågorna uttalar sig nu för första gången. I en skriftlig kommentar till Assistansanordnarna säger hon:

- Från regeringens sida följer vi kontinuerligt utvecklingen och konstaterar att det finns inte något fog för oron, skriver Maria Larsson och fortsätter:

- Rätten till insatser enligt LSS och personlig assistans är rättigheter som inte ska påverkas av ekonomiska överväganden, vare sig för staten eller kommunerna.

FN skriver i sin rapport att man ser med oro på att personer som beviljas personlig assistans rapporteras få kraftiga neddragningar av assistansen. Speciellt efter att den förändrade rättsliga tolkningen av vad som anses vara grundläggande behov som har inneburit en kraftig försämring av reformen. FN uppmanar regeringen att säkerställa finansieringen av LSS och personlig assistans.

På detta svarar Maria Larsson:

- Antalet personer som beviljats har varit oförändrad de senaste åren och antalet beviljade timmar har i genomsnitt ökat. Så har även kostnaderna gjort från 20 miljarder 2008 till 27 miljarder 2013.

Helena Höög på Inspektionen för Socialförsäkringen har tidigare kommenterat antalet personer som beviljats assistans så här:

”Under 2002-2007 beviljades 1300 – 1500 personer assistansersättning. Under 2008 sjönk antalet med 25 … Read More »

Läs mer »

Utredaren vänder sig mot egna förslagen

2014-03-05. När Agneta Rönn, regeringens utredare av Förändrad assistansersättning, presenterade rapporten hos Assistansanordnarnas och Arbetsagivarorganisationen KFOs frukost-möte backade hon delvis från utredningens förslag om sänkt schablonersättning.

- Jag blir lite arg när alla påstår att vi föreslår en sänkning. Det har vi inte gjort, det är en politisk fråga, sa Agneta Rönn.

Men enligt utredningens uträkning borde ersättningen vara 20 kronor lägre än dagens 280 kronor i timmen. Assistansanordnarnas ordförande Cecilia Blanck är mycket kritisk till beräkningen i utredningen.  Se Agneta Rönns presentation på denna länk: http://www.youtube.com/watch?v=SNdQGFr-HEM&feature=youtu.be

Se efterföljande panelsamtal här:

http://www.youtube.com/watch?v=Du2lanwO0PY

Läs mer »

FN ställer Sverige mot väggen om assistansen

Hur har Sverige klarat den personliga assistansen i ljuset av den ekonomiska krisen?

Det är en av de frågor som FN vill ha svar på när världsorganisationen i vår ska förhöra hur Sverige efterlever FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Assistansanordnarna har läst alla de frågor som regeringen ska redogöra för. Ett helt avsnitt handlar om möjligheten att leva fria och självständiga liv med hjälp av personlig assistans. Och vilket inflytande har den enskilde över sin livssituation. FN gör kopplingen till de principer som gäller för Independent Living när de talar om personlig assistans.

FN vill också att regeringen redogör för hur den internationella finanskrisen påverkat vardagen för personer med funktionsnedsättning. FN undrar även hur funktionshindersorganisationer involveras i politiska beslut. Regeringen kommer också få svara på frågan varför andelen personer med funktionsnedsättning som arbetar har minskat. När det gäller tillgänglighet vill FN veta om det finns några planer på bindandelagstiftning och om ska Sverige ska inrätta en övervakningsmekanism som garanterar att Sverige följer de internationella åtagandena inom funktionshindersområdet. Sverige kommer att granska under april 2014.

Läs mer »

Riksdagen sade ja till lagändring

Publicerad 14 december 2012 i Första sidan, Nytt från riksdag och regering.

Riksdagen sade ja till regeringens kritiserade förslag om nya regler för beslut om och utbetalning av ersättning till assistenter till personer med funktionshinder. De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2013.

Läs mer »