Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Fyra avgörande frågor

Assistansanordnarna är en värdegrundsbaserad organisation och det är viktigt att vi alla definierar vad det innebär. Ytterst handlar det om Assistansanordnarnas trovärdighet, men också medlemmarnas. Därför vill vi att ni skriftligt svara på fyra centrala frågor.

1. För oss är det avgörande att det inte finns något inflytande från riskkapitalägda ägare hos våra medlemmar. Vi sätter verksamhet före vinst. Det betyder självklart inte att vi är mot vinst. Tvärtom den ska användas för att utveckla organisationen. Vi skulle vilja att ni beskriver hur ägarstrukturen i er organisation ser ut, till exempel genom en trädstruktur.

2. Vi vill gärna att ni beskriver hur er verksamhet startade. Och varför ni sysslar just med personlig assistans?

3. Styrelsen är intresserad av att få reda på vad ni har för mål med verksamheten både på kort sikt, ett år, och på längre sikt – låt oss säga fem år. Det handlar inte så mycket om siffror och volymer snarare utvecklingen av karaktären av er verksamhet.

4. Slutligen är vi nyfikna på vad ni vill ha av oss, hur vi kan bidra till att utveckla er verksamhet. Samtidigt är vill vi gärna få reda på hur ni tror er kunna bidra till att utveckla Assistansanordnarnas arbete.

I övrigt hänvisar vi till de dokument som finns på www.assistansanordna.se och som beskriver vad vi står för, där finns även våra stadgar och andra relevanta dokument.