Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Nyhetsarkiv

Här finner du de senaste tio nyheterna och händelserna som publicerats på vår hemsida. Använd gärna vår sökfunktion eller välj en viss kategori, en månad eller ett ämne för att hitta om du letar efter något som är äldre. Allt finns kvar på hemsidan.

 

Hoten mot assistansbranschen

2015-10-03. Hur säkrar vi framtidens assistans var temat för torsdagens seminarium arrangerat av Assistansanordnarna tillsammans med bland andra KFO och Vårdföretagarna.

Många känner en stor oro inför framtiden, det märktes på att seminariet var fullsatt. Under dagen presenterades bland annat en genomgång av hur stora vinsterna faktiskt är bland assistansanordnare. Effekterna av Försäkringskassans beslut att införa efterskottsbetalningar belystes också liksom konsekvenserna av den felaktigt beräknade schablonersättningen. Se hela seminariet på länken här  https://www.youtube.com/watch?v=dceG959Q5Vg&feature=youtu.be

 

Läs mer »

Historiskt låg uppräkning av assistansersättningen

2015-09.21. Regeringen tycker att assistansersättningen är för hög därför räknas den bara upp med 1,4 procent i den budget som läggs på riksdagensbord idag. Höjningen motsvarar fyra kronor per timme, schablonersättningen för 2016 blir alltså 288 kronor i timmen. Regeringen aviserar alltså samma låga uppräkning för varje år under mandatperioden.

- Det är ett oerhört bekymmersamt läge som regeringen tillsamman försätter våra medlemmar i, säger Katarina Bergwall, vice ordförande för Assistansanordnarna. Detta kommer att få mycket allvarliga konsekvenser får medlemmarna. Det finns inte några marginaler att ta av.

Assistansbranschen är redan tidigare hårt drabbad av låga uppräkningar av assistansersättningen samt den slopade ungdomsrabatten på arbetagivaravgiften. Endast slopandet av ungdomsrabatten kommer att kosta Assitansanordnarnas medlemmar 90 miljoner kronor årligen när den slår igenom fullt ut.

- Vi hade hoppats att regeringen inte skulle fortsätta att förstöra förutsättningsarna för en hel bransch. För värdegrundsbaserade assistanstanordnare kommer det bli oerhört tufft att fortsätta verka. Vi känner självklart också en stark oro för assistananvändare som säkert får färre utförare att välja mellan, och därmed sin frihet beskuren, säger Katarina Bergwall. Detta är en fortsättning på den förra regeringens politik.,

Läs mer om regeringens budget och de analyser som görs av utvecklingen inom LSS, under utgiftsområde 9.http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/2015/09/prop.-2015161/

Läs mer »

Höjd arbetsgivaravgift betyder sänkt schablonersättning

Publicerad 26 augusti 2015 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2015-08-26. 46 miljoner kronor i höjda arbetsgivarkostnader årligen. Den ekonomiska smällen drabbar medlemmarna i branschorganisationen Assistansanordnarna på grund av slopad ungdomsrabatt.

- För våra medlemmar som sätter verksamhet före vinst blir konsekvenserna snabbt kännbara, säger Cecilia Blanck, ordförande för Assistansanordnarna.

- Regeringen måste snabbt visa oss en lösning. Hur ska assistansersättningen räcka till de kostnader som är oundvikliga för att anordna assistans av godtagbar kvalitet? Det går inte att bara vänta och se, då finns det snart inga kooperativ och seriösa assistansanordnare kvar, säger Cecilia Blanck.

Beräkningen bygger på en medlemsenkät inom Assistansanordnarna. 15 av Assistansanordnarnas 20 medlemmar har svarat på enkäten.

I snitt innebär slopandet av ungdomsrabatten en kostnadsökning med fem kronor per assistanstimme, när höjningen slagit igenom fullt ut. Ovanpå det tillkommer redan avtalade lönehöjningar med i år ytterligare minst 7 kronor per assistanstimme.

Schablonen höjdes bara med 4 kronor 2015 till 284 kronor per timme. Det innebär att den redan nu realsänkts med 8 kronor per assistanstimme.

- Det motsvarar exempelvis alla utbildningskostnader hos någon med mycket kvalificerad assistans. Försäkringskassan har föreslagit 4 kronor i höjning även nästa år, och frågan är nu hos regeringen, säger Cecilia Blanck

Läs mer »

Kvalitet i assistansen viktig men vad får den kosta?

2015-06-05. Tisdagens halvdagskonferens om vad kvalitet inom personlig assistans och hur den ska den ska kunna utvecklas, belyste viktiga aspekter av vad som är kvalitet inom personlig assistans.  Alla var överens om att det är den enskilde användaren som avgör vad som är god kvalitet i den personliga assistansen. Det som anordnare kan och ska bidra med är att skapa så bra förutsättningar och strukturer som möjligt för att den enskilde ska kunna uppleva bra kvalitet. Anordnarna i sin tur är beroende av beslut från myndigheter och politiker som i stor utstäckning styr verksamheten. Både från brukar- och anordnarperspektiv är det idag mycket som hotar personlig assistans med bra kvalitet. Inte minst det faktum att schablonersättningen inte räknats upp så att anordnarna får full kostnadstäckning. Riksdagsledamöterna från socialutskottet, Bengt Eliasson (fp) Mikael Dahlqvist (s) och Sofia Fölster (m) som deltog i debatten, erkände alla att schablonersättningen behöver höjas. Men från Mikael Dahlqvist från socialdemokraterna flaggade för regeringen förmodligen inte avsätter några pengar i den kommande höstbudgeten för att höja schablonbeloppet. Det tillsammans med höjda arbetsgivaravgifter kommer bli en tuff utmaning för många anordnare att klara av. Se hela konferensen här. https://www.youtube.com/watch?v=x0xhC5XsL7Y&feature=youtu.be

Läs mer »

Riksdagsmän gästade vårt årsmöte

Publicerad 27 maj 2015 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2015-05-27. Höjda arbetsgivaravgifter, IVOs arbetssätt och hur assistansreformens grundläggande intentioner var några av de frågor som diskuterades med gästande riksdagsmän  i samband med Assistansanordnarnas årsmöte under onsdagen.

Bengt Eliason (fp),  Sofia Fölster (m) och Larry Söder (kd) var överens om att de värdegrundsbaserade assistansanordnarna spelar en viktigt roll inom branschen och att det är mycket olyckligt att schablonersättningen inte räknas upp så att full kostnadstäckning ges. Riksdagsledamöterna uppmanade Assistansanordnarna att påpeka de konkreta konsekvenser höjningen av arbetsgivaravgiften ger för medlemsföretagen. Årsmötet gav Cecilia Blanck förnyat förtroende som ordförande.

 

Läs mer »

Kom och debattera personlig assistans

Publicerad 18 maj 2015 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2015-05-15. Personlig assistans – kvalitet, vision och verklighet. Under den rubriken bjuder Assistansanordnarna tillsammans med KFO in till konferens tisdagen den 2 juni. Tillsammans med representanter från bland annat Socialstyrelsen, Försäkringskassan och IVO diskuteras hur kvalitet definieras och mäts i personlig assistans. Det blir också debatt om vad kvalitetet är och vilka förutsättningarna är för att bedriva ett kvalitetsutvecklingsarbete inom personlig assistans. Konferensen hålls i Stockholm på World Trade Center mellan klockan 13.00 och 16.30. Anmäl dig redan nu till anmalan@assistansanordnarna.se  Konferensen är kostnadsfri och sista anmälningsdag är 26 maj.

Läs mer »

Verksamheten viktigare än vinst

Publicerad 25 augusti 2014 i Första sidan, Nytt från Assistansanordnarna.

2014-08-25. Diskussionen om vinster i välfärden är intensiv i valrörelsen. Så gott som dagligen kommer det utspel från de politiska partierna. För branschorganisationen Assistansanordnarna är frågan oerhört viktig att bevaka. Våra medlemmar sätter verksamhet före vinst, och det går inte att vara riskkapitalist och vara medlem hos oss. Samtidigt värnar vi rätten att själv få välja utförare och vi är för en mångfald av anordnare.  Hör Cecilia Blanck, ordförande för Assistansanordnarna när hon förklarar varför vi sätter verksamhet före vinst. Klicka på länken här

https://www.youtube.com/watch?v=DNN_G_vm-AE

 

 

 

 

Läs mer »

Assistansanordnarna i tidnings-samarbete

2014-06-10. Assistansanordnarna inleder ett samarbete med den nya tidningen Dagens Omsorg, en oberoende tidning om funktionshindersfrågor. Första numret kommer ut lagom till Almedalsveckan i början av juli.

-Vi är övertygade om att Dagens Omsorg kommer bli en naturlig kanal för nyheter och debatt som berör Assistansanordnarna och våra medlemmar, säger Per Frykman, verksamhetschef för Assistansanordnarna.

Dagens omsorg kommer att ta fram egna nyheter, bevaka aktuella frågor med initierade nyhetsartiklar och analyser.

-Samarbetet är viktigt för att Dagens Omsorg ska få stort genomslag, konstaterar Valter Bengtsson, ansvarig utgivare för tidningen och som också står bakom publikationen Föräldrakraft.

Samarbetet innebär även att Per Frykman kommer ingå i tidningens referensgrupp som fungerar som expertis för tidningens redaktion. Det är dock viktigt att understryka att redaktionen är helt  oberoende och gör alla bedömningar utifrån journalistiska principer.

Läs mer »

Debatterna blottade skilda synsätt

2014-06-05.LSS och personlig assistans ska bevaras och får kosta hur mycket som helst. Det var politikerna, som vanligt, eniga om när framtidens LSS debatterades då Assistansanordnarna tillsammans med KFO arrangerade seminarie-eftermiddagen LSS 20 år och sedan.

Politiker från riksdagens samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, debatterade framtidens LSS. Alla sade sig vilja värna reformen och men var samtidigt bekymrade över effekterna av den skärpta praxisen för att beviljas personlig assistans.

- Lagen måste därför förtydligas, sa folkpartiets Maria Lundqvist-Brömster som helst såg att hela reformen förstatsligades igen.

Debatten om huruvida vinster ska vara tillåtna bland assistansanordnare visade på blottor inom de båda politiska blocken. Vänstern som säger nej till vinster inom välfärdssektorn, är beredda att göra ett undantag för kooperativ och brukarstyrda assistansanordnare.  Eftermiddagen bjöd också på en debatt om vad som är kvalitét inom personlig assistans. Den tydliggjorde de vitt skilda perspektiven på kvalitet som brukar-rörelsen kontra myndigheterna har. Rädslan för att experterna ska ta makten från brukarna var påtaglig.  Se hela debatten om kvalitet inom personlig assistans här http://youtu.be/GZsW76Qeidg

Läs mer »

Vem avgör vad som är kvalitet i personlig assistans?

2014-06-02. 20 år efter införandet av LSS-reformen finns det flera tunga erfarenheter i ryggsäcken; En handfull statliga utredningar som har till syfte att direkt eller indirekt dämpa kostnadsutvecklingen. Fuskdebatten där hela verksamhetsområdet fick klä skott för ett kriminellt utnyttjande av ersättningen som de inte var en del av, de professionellas återintåg som bland annat lett kraftigt utökad administration.

Detta skriver Assistansanordnarnas ordförande Cecilia Blanck och KFOs Hanna Kaupi i en debattartikel inför morgondagens konferens om kvalitet i personlig assistans och framtidsfrågor. Bland våra medlemmar finns en slags trötthet och förvirring över situationen. När ska vi hinna ta hand om den ena förändringen innan nästa kommer och när ska vi få läsa en utredning eller rapport som inte överraskar eller chockerar oss med okunniga slutsatser? Läs hela debattartikeln här. http://www.foraldrakraft.se/articles/vem-avgör-vad-som-är-kvalitet-i-personlig-assistans

 

Läs mer »