Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Ämne: assistansberättigade

Assistansanordnarna kritiserar proposition

Publicerad 20 september 2012 i Nytt från Assistansanordnarna, Pressmeddelanden.

Idag offentliggjordes regeringens budgetproposition och i den framlades förslaget om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Tyvärr visar förslaget att regeringen inte lyssnat på den kritik som följde av deras lagrådsremiss. Assistansanordnarna kommenterar:

Läs mer »

Rapport om FKs enkätundersökning publicerad

Publicerad 23 november 2011 i Nytt från myndigheterna.

Nu har rap[divider top="0"]porten om den omfattande enkätundersökning Försäkringskassan genomförde för ungefär ett år sedan kommit; ”Statlig personlig assistans – resultat från undersökning av gruppen assistansberättigade”.

Läs mer »