Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Ämne: assistansersättninng

Riksdagen sade ja till lagändring

Publicerad 14 december 2012 i Första sidan, Nytt från riksdag och regering.

Riksdagen sade ja till regeringens kritiserade förslag om nya regler för beslut om och utbetalning av ersättning till assistenter till personer med funktionshinder. De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2013.

Läs mer »

Assistansanordnarna kritiserar proposition

Publicerad 20 september 2012 i Nytt från Assistansanordnarna, Pressmeddelanden.

Idag offentliggjordes regeringens budgetproposition och i den framlades förslaget om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Tyvärr visar förslaget att regeringen inte lyssnat på den kritik som följde av deras lagrådsremiss. Assistansanordnarna kommenterar:

Läs mer »

Nytt timbelopp för år 2013 i assistansersättningen

Publicerad 7 augusti 2012 i Första sidan, Nytt från riksdag och regering.

Regeringen har beslutat att schablonbeloppet för assistansersättningen enligt 51 kap. 11 § första stycket socialförsäkringsbalken, ska vara 275 kronor per timme för år 2013. Timbeloppet för år 2012 är 267 kronor per timme. Det framgår av förordning (1993:1091) om assistansersättning.

Läs mer »