Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Ämne: fusk

Riksdagen sade ja till lagändring

Publicerad 14 december 2012 i Första sidan, Nytt från riksdag och regering.

Riksdagen sade ja till regeringens kritiserade förslag om nya regler för beslut om och utbetalning av ersättning till assistenter till personer med funktionshinder. De nya reglerna börjar gälla 1 juli 2013.

Läs mer »

Assistansanordnarna kritiserar proposition

Publicerad 20 september 2012 i Nytt från Assistansanordnarna, Pressmeddelanden.

Idag offentliggjordes regeringens budgetproposition och i den framlades förslaget om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Tyvärr visar förslaget att regeringen inte lyssnat på den kritik som följde av deras lagrådsremiss. Assistansanordnarna kommenterar:

Läs mer »

Yttrande SOU2012:6

Publicerad 24 april 2012 i Nytt från Assistansanordnarna.

Nu är Assistansanordnarnas remissvar på enmansutredningen Åtgärder mot fusk och felaktigheter inom assistansersättningen klar. Det blev ett långt dokument på 12 sidor som du här kan ladda ner som en skrivskyddad word-fil. 

Läs mer »

Konferensen den 26 mars

Publicerad 16 april 2012 i Nytt från Assistansanordnarna.

Den 28 mars 2012 höll Assistansanordnarna en halvdagskonferens på temat ”Vad händer med självbestämmandet?” Inbjudna var förutom assistansanordnare, även assistansanvändare, personliga assistenter, politiker och media. Kort sagt alla som är intresserade av vad som händer inom den personliga assistansen. Moderator var Cecilia Modig.

Läs mer »