Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Ämne: kvalitetsledningssystem

Ledningssystem – nya regler den 1 januari 2012 – Meddelandeblad

Publicerad 22 december 2011 i Nytt från myndigheterna.

Socialstyrelsen publicerar nu meddelandeblad nr 11/2011 med mer information om de nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9).

Läs mer »

Samlad information om ledningssystem för kvalitet, lex Sarah och lex Maria

Publicerad 18 november 2011 i Nytt från myndigheterna.

Den 1 januari 2012 träder nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Nu samordnas informationen om föreskrifterna om ledningssystem med informationen om tillämpningen av de nya regelverken om lex Sarah och lex Maria. Målet är att Socialstyrelsen ska kunna erbjuda målgrupperna ett sammanhållet stöd.

Läs mer »