Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Ämne: lex Maria

Samlad information om ledningssystem för kvalitet, lex Sarah och lex Maria

Publicerad 18 november 2011 i Nytt från myndigheterna.

Den 1 januari 2012 träder nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Nu samordnas informationen om föreskrifterna om ledningssystem med informationen om tillämpningen av de nya regelverken om lex Sarah och lex Maria. Målet är att Socialstyrelsen ska kunna erbjuda målgrupperna ett sammanhållet stöd.

Läs mer »