Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Ämne: Socialstyrelsen

Ledningssystem – nya regler den 1 januari 2012 – Meddelandeblad

Publicerad 22 december 2011 i Nytt från myndigheterna.

Socialstyrelsen publicerar nu meddelandeblad nr 11/2011 med mer information om de nya föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2011:9).

Läs mer »

Socialstyrelsens prövning av vikarierande föreståndare eller verksamhetsansvarig

Publicerad 21 december 2011 i Nytt från myndigheterna.

Nu tydliggörs Socialstyrelsens handläggning av frågor om vikarierande föreståndare eller verksamhetsansvarig i privata verksamheter som bedrivs enligt SoL eller LSS.

Läs mer »

Socialstyrelsen förändrar branschen personlig assistans

Publicerad 7 december 2011 i Nytt från myndigheterna.

För att möta det stora antalet ansökningar om tillstånd att anordna personlig assistans har Socialstyrelsen effektiviserat sin handläggning. Samtidigt bidrar tillståndsprövningen till utförarnas kvalitetsarbete.

Läs mer »

Handläggningen av tillstånd för assistansanordnare

Publicerad 24 november 2011 i Nytt från myndigheterna.

Är du en av dem som undrar hur det går med handläggningen av din tillståndsansökan? Här är svaren på några av de vanligaste frågorna.

Läs mer »

Samlad information om ledningssystem för kvalitet, lex Sarah och lex Maria

Publicerad 18 november 2011 i Nytt från myndigheterna.

Den 1 januari 2012 träder nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i kraft. Nu samordnas informationen om föreskrifterna om ledningssystem med informationen om tillämpningen av de nya regelverken om lex Sarah och lex Maria. Målet är att Socialstyrelsen ska kunna erbjuda målgrupperna ett sammanhållet stöd.

Läs mer »

Assistansanordnarnas tillstånd enligt LSS gäller nu för hela landet

Publicerad 9 september 2011 i Nytt från myndigheterna.

Nu ändras förutsättningarna för att bevilja tillstånd för enskilda verksamheter som bedriver personlig assistans inom LSS. Det är ett resultat av att Socialstyrelsen genomfört en förnyad analys.

Läs mer »