Assistansanordnarna

~ Branschorganisationen för större och värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans ~


Ämne: vägledning

Ny vägledning från FK

Publicerad 14 januari 2013 i Första sidan, Nytt från myndigheterna.

Veckan innan jul publicerade Försäkringskassan sin nya vägledning om assistansersättning. Det är version 11 i ordningen och den innehåller en rad ändringar. Bl.a. förtydligas jour-begreppet, kommunikation, ingående kunskap, övriga behov samt föräldraansvar.

Läs mer »

Vägledningen uppdaterad till version 9

Publicerad 30 januari 2012 i Nytt från myndigheterna.

Försäkringskassan har nu uppdaterat sin vägledning. Denna gång har de bland annat gjort ändringar avseende rapporteringsskyldighet enligt LSS, med anledning av ändringar som har skett i SoL och LSS. De har även gjort vissa förtydliganden avseende handläggningen, skrivit nya metodstöd samt ändrat beloppen utifrån 2012 års nivå på assistansersättningen.

Läs mer »

Ny vägledning från FK, ver 8

Publicerad 23 november 2011 i Nytt från myndigheterna.

Försäkringskassan har kommit med en ny version av sin vägledning för assistansersättning. De har i denna version förtydligat de grundläggande behoven personlig hygien, måltider och på-/avklädning.

Läs mer »